Usisne jedinice za centralizovane sisteme za usisavanje

Centralni sistem usisavanja je najbolji način za povećanje efikasnosti, produktivnosti i higijene industrijskog proizvodnog okruženja. Jedinica koja stvara vakum je srce centralizovanog sistema i snaga mora biti veličine u skladu sa potrebama usisavanja. Delfin gradi usisne baze snage do 45 kW za ugradnju u nove ili postojeće centralizovane sisteme

1. Fiksne usisne jedinice

2. Industrijski usisivači na točkovima

Fiksne usisne jedinice

Veliki usisni kapacitet, veliki poliesterski zvezdasti filteri i praktični ručni integrisani sistem za čišćenje filtera. Fiksne usisne baze od 2,2 do 45KW, sa zaštitom vakumskih jedinica.

CV CENTRALIZOVANI SISTEM ZA SAKUPLJANJE ČESTICA PRAŠINE
Industrijski usisivači na točkovima

Industrijske usisne jedinice na točkovima su dugoročno i izuzetno kvalitetno rešenje za ugradnju u centralizovane usisne sisteme, koji sadrže jedinice za usisavanje, filtriranje i sakupljanje u jednom rešenju.

DG HD SNAŽNI INDUSTRIJSKI USISIVAČ ZA ČVRSTE MATERIJE, TEČNOSTI I PRAŠINU

DG HD ATEX INDUSTRIJSKI USISIVAČI ZA TEŠKE I KONTINUIRANE PRIMENE

DG VL SE INDUSTRIJSKI USISIVAČI ZA USISAVANJE VRLO TEŠKIH MATERIJALA