Oprema za pranje vodom – struganje

Struganje

Sve mašine se projektuju na određeni max pritisak tako da se na tu karakteristiku može u jako maloj meri uticati.

Većina aparata današnjice ima mogućnost promene i podešavanja radnog pritiska, tako da se pritisak menja u zavisnosti od površine na koju se deluje vodom.

Takođe treba znati da pritisak kojim se deluje ne „čisti“ već „razbija“ površinski sloj nečistoće, oksida, farbe (u zavisnosti na šta se deluje), a samo otklanjanje sloja vrši količina vode po jedinici površine odnosno protok.

Naravno, nije ni ista količina vode potrebna za postizanje istih efekata u odnosu na samo mesto delovanja (izlaska vode iz dizne) pa u primeni postoje:

-„Tačkasti mlaz“ (najčešće se koristi za „bušenja“, a u kombinaciji dva ili više „tačkastih mlazeva“ razvijeni su „udarni“ i „rotacioni“ horizontalni čistači da bi se povećala površina koja se može jednovremeno očistiti. Koriste pritiske do 150 bara i protok do 14l/min) u praksi se koriste za probijanje masnoće u cevima, pranje većih horizontalnih površina i svih nepravilnih udubljenja.

-„Ravni ili linijski mlaz sa uglovima“ linijskog rasipanja od 5 do 60 stepeni (sa povećanjem ugla rasipanja mlaza raste površina po kojoj se jednovremeno deluje ali rastu i zahtevi u pogledu većeg pritiska i većeg protoka).

Imaju široku primenu u autopraonicama, auto, kamionskoj, traktorkoj, građevinskoj industriji za pranje i čišćenje svih vrsta vertikalnih, horizontalnih površina.

Najčešće se koriste:

-Mlazevi pod uglom od 25 stepeni (najbolje efekte postižu pritiscima od 165 do 240 bara i protokom vode od 12,2 l/min do 18,5 l/min) imaju najširu primenu.

-Mlazevi pod uglom od 15 stepeni (najbolje efekte postižu pritiscima od 135 do 190 bara i protokom vode od 9 l/min do 14,4 l/min) najčešće se koriste za preciznija pranja i čišćenja (pranja delova motora, motora i cilindričnih površina) mana ravnog mlaza su veliki gubici vode rasipanjem mlaza.

-„Rotirajući mlaz“ (najsveobuhvatniji u svim vrstama čišćenja, pranja, ljuštenja, sečenja, ispiranja bez obzira na vrstu, sastav, veličinu i oblik površine na koju se dejstvuje).

Zahtevi ovakvog mlaza za protokom i pritiskom su u skladu sa namenom samog aparata tako da

-Pranje i čišćenje, pritisak do 150 bara, protok do 12,5 l/min,

-Ljuštenje, pritisak do 170 bara, protok do 14 l/min,

-Ispiranje, pritisak do 150-180 bara, protok do 12-15,5 l/min,

-Struganje, pritisak do 195 bara, protok do 16 l/min,

-Sečenje, razbijanje pritisak do 190 bara, protok do 13-28 l/min.

Treba znati da su to mogućnosti ovakvog mlaza, a da pri izboru treba voditi računa da li je dizna koja proizvodi ovakav mlaz projektovana za pritiske preko 200 bara.