Oprema za pranje vodom – peskarenje

Peskarenje

Peskiranje ili peskarenje je tehnološki postupak pri kojem, pomoću mašine za pranje pod visokim pritiskom sa setom za peskrenje koristi kinetičku energiju (ubrzanje)  vode koja udara o površinu koja se tretira.

Peskarenje je najbolji način za pripremu površina pre nanošenja zaštitnih premaza, boje, za odstanjivanje korozije, čišćenje i pripremu površina za termičku obradu delova, uklanjanje grafita i boje sa građevinskih objekata, za postizanje različitih strukturnih i dekorativnih efekara (graviranje, peskarenje stakla i drveta).

Peskarenje se primenjuje u skoro svim industrijskim granama za različite namene. U brodogradilištima, automobilskoj industriji, građevinarsvu i industriji stakla i nezabilazno je pri održavanju raznih tehnoloških procesa u svim granama proizvodnje (prehrambena, rudarska, hemijska…)