Sklopovi za čišćenje – pumpe – pumpe za autopraonice

MM CARWASH PUMPE

Industrijske pumpe sa 3 keramička klipa.

Visoke performanse, nisko održavanje i pouzdanost garantuju kvalitetni materijali koji obezbeđuju dug život.

Pumpa sa niklovom glavom i standardnim zaptivkama

 

Model bar psi L/min 50Hz L/min 60Hz RPM(50Hz) RPM(60Hz) Kw(50Hz) Kw(60Hz) Shaft
P3.022.002 MM15200R 200 2900,75 15 18 1450 1450 5,6 6,7 Ø24 mm Right
P3.022.003 MM18200R 200 2900,75 18 21,6 1450 1740 6,7 8 Ø24 mm Right
P3.022.004 MM21200R 200 2900,75 21 25,2 1450 1740 7,8 9,4 Ø24 mm Right
P3.022.005 MM12200L 200 2900,75 12 14,40 1450 1740 4,60 5,60 Ø24 mm Left
P3.022.006 MM15200L 200 2900,75 15 18 1450 1450 5,6 6,7 Ø24 mm Left
P3.022.007 MM18200L 200 2900,75 18 21,6 1450 1740 6,7 8 Ø24 mm Left
P3.022.008 MM21200L 200 2900,75 21 25,2 1450 1740 7,8 9,4 Ø24 mm Left

PM CARWASH PUMPE

Industrijske pumpe sa 3 keramička klipa.

Visoke performanse, nisko održavanje i pouzdanost garantuju kvalitetni materijali koji obezbeđuju dug život.

Pumpa sa niklovom glavom i standardnim zaptivkama

 

bar psi L/min 50Hz L/min 60Hz RPM(50Hz) RPM(60Hz) Kw(50Hz) Kw((60Hz) Shaft
P3.012.005 150 2175,57 13 15,60 1450 1740 3,80 4,20 Right
P3.012.006 150 2175,57 14 16.80 1450 1740 3,90 4,60 Right
P3.012.007 150 2175,57 15 18 1450 1740 4.20 5.10 Right
P3.012.012 150 2175,57 13 15,60 1450 1740 3,80 4,20 Left
P3.012.013 150 2175,57 14 16.80 1450 1740 3,90 4,60 Left
P3.012.014 150 2175,57 15 18 1450 1740 4.20 5.10 Left