Sklopovi za čišćenje – ventili – mehanički

By pass

BY PASS režim rada

Sve mašine za pranje pod visokim pritiskom kod zatvaranje pištolja sa sigurnosnim isključivanjem prelaze na by pass režim rada sa smanjenim pritiskom. Voda se sa ostatkom pritiska od oko 10 bara pumpa u kružni tok. Kod modela sa dodatnom oznakom TS (TOTAL-STOP) se u tom slučaju automatski isključuje motor. Pumpa i pogon se rasterećuju što produžava životni vek aparata i štedi energiju.

By pass 300 bara

Code 3.003.22.002 3.003.22.005
Pressure 300 Bar / 4350 PSI 300 Bar / 4350 PSI
Flow Rate Max:40 l/min Max:40 l/min
IN 3/8″ GAS F 3/8″ GAS M
Out 3/8″ GAS F 3/8″ GAS M
ByPass ø 12 ø 12

By pass 400 bara

Code 3.003.22.006 3.003.22.007
Pressure 400 Bar / 5800 PSI 400 Bar / 5800 PSI
Flow Rate Max:40 l/min Max:40 l/min
IN 3/8″ GAS F 3/8″ GAS M
Out 3/8″ GAS F 3/8″ GAS M
ByPass ø 12 ø 12