Jedinica za filtriranje za centralizovane sisteme za usisavanje

Centralni sistem usisavanja je najbolji način za povećanje efikasnosti, produktivnosti i higijene industrijskog proizvodnog okruženja. Filtracija i zaštita usisne jedinice je važan aspekt koji treba uzeti u obzir u fazi projektovanja. Instalirani filtri i filtrirane jedinice moraju garantovati maksimalnu zaštitu usisne jedinice kako bi se maksimalno iskoristio njen vek trajanja.

  1. Separatori sa filterima

Separatori sa filterima

Jedinica za odvajanje od 20 do 2000 litara sa poliesterskim filterom, sistemom za čišćenje filtera i integrisanim jedinicama za odlaganje otpad ili ponovno korišćenje usisanog materijala.

PRE-SEPARATORS WITH FILTERS

PREDSEPARATORI SA FILTERIMA POVEĆAVAJU KAPACITET SISTEMA ZA USISAVANJE I ŠTITE JEDINICU ZA USISAVANJE