Sklopovi za čišćenje – Elektromotori

MEC 132

Električni motori, prilagođeni strukturno i električno, projektovani su prema EU direktivama ECODESIGN i međunarodnim referentnim normama. Konstruktivni motori su dostupni u verziji sa nožicama (B3) i opremljeni sa prirubnicom, unutar kojih je elastična spojnica. Termička zaštita, pravilno proučavana, garantuje performanse u bilo kojoj vrsti servisa i od zloupotrebe ili slučajnih situacija.

 

 

Code 2.081.12.002 2.081.12.003 2.081.12.010 2.081.12.012 2.081.12.015 2.081.12.017
Phase 3 3 3 3 3 3
Volts 230/400 400/700 400/700 400/700 230/400 400/700
Hz 50 50 50 50 50 50
Amps 30-17 22-12 22-12 22-12 40-22 22-12
Hp (kW) 10 (7.5) 15 (11) 15 (11) 15 (11) 15 (11) 15 (11)
RPM 1450 1450 1450 1450 1450 1450

MEC 160

Električni motori, prilagođeni strukturno i električno, projektovani su prema EU direktivama ECODESIGN i međunarodnim referentnim normama. Konstruktivni motori su dostupni u verziji sa nožicama (B3) i opremljeni sa prirubnicom. Termička zaštita, pravilno proučavana, garantuju performanse u bilo kojoj vrsti servisa i od zloupotrebe ili slučajnih situacija.

 

Code 3.002.12.049
Phase 3
Volts 400/700
Hz 50
Ampere 27.7-16
Hp (kW) 20 (15)
RPM 1450

MEC 180

Električni motori, prilagođeni strukturno i električno, projektovani su prema EU direktivama ECODESIGN i međunarodnim referentnim normama. Konstruktivni motori su dostupni u verziji sa nožicama (B3) i opremljeni sa prirubnicom, unutar kojih je elastična spojnica. Termička zaštita, pravilno proučavana, garantuje performanse u bilo kojoj vrsti servisa i od zloupotrebe ili slučajnih situacija.

 

Code 3.002.12.046
Phase 3
Volts 400/700
Hz 50
Ampere 39.5
Hp (kW) 30 (22)
RPM 1450