Industrijski usisivači sa visokim performansama pumpi za tešku industriju

Fabrikama cementa, livnicama, flotacijama ruda i uglja, fabrikama čelika, bakra,aluminijuma, toplanama i termoelektranama potrebni su snažni i efikasni alati za čišćenje da bi se održala maksimalna efikasnost proizvodnje i visoki sigurnosni standardi. Delfin industrijski usisivači serije DHV idealno su rešenje za radove na održavanju i čišćenju u teškoj industriji. DHV usisivači olakšavaju uklanjanje i rukovanje velikim količinama prašnjavog ili čvrstog materijala.


1. Mobilni industrijski usisivači sa uklonjivom posudom

2. Polu-mobilni industrijski usisivači montirani sa spremnikom

Mobilni industrijski usisivači sa uklonjivom posudom

Usisavači visokih performansi lako se kreću zahvaljujući priključcima za viljuškare. Velike performanse usisavanja i lako odlaganje materijala. Idealna rešenja za obavljanje teških radova i u različitim mestima proizvodnih pogona. Povoljno i sigurno pražnjenje vakumiranog materijala zahvaljujući uklonjivim posudama.

DHV 22 COMPACT INDUSTRIJSKI USISIVAČI VELIKE SNAGE SA LOBE PUMPOM

DHV TANK VISOKIH PERFORMANSI ZA TEŠKU INDUSTRIJU
Polu-mobilni industrijski usisivači montirani sa spremnikom

Usisavači visokog učinka za lokalizovano pražnjenje ili direktno u velike vreće- posude- montaža na kamion. Velike performanse usisavanja i visoka efikasnost filtriranja. Idealno za usisavanje velikih količina materijala čak i na velikim udaljenostima. Na raspolaganju su i različiti izduvni sistemi, takođe u neprekidnom ciklusu.

DHV HOPPER INDUSTRIJSKI USISIVAČI SA DVOSMERNIM LOBE PUMPAMA ZA LOKALIZOVANO PRAŽNJENJE