Industrijski usisivači za upotrebu u zavarivanju

Industrijski usisivači mogu obavljati različite funkcije tokom operacija zavarivanja: generalno, usisivači uklanjaju GASOVE stvorene industrijskim zavarivanjem, ali postoje posebne primene kao što su usisavanje i obnavljanje protoka zavarivanja flux za lučno zavarivanje koje zahtevaju ugrađene usisivače, sa određenim funkcijama.

1. Usisivači za mig-mag aparate za zavarivanje

2. Usisivač za obnavljanje fluxsa za zavarivanje

Usisivači za mig-mag aparate za zavarivanje

MIG / MAG zavarivanjem stvaraju se dimovi, gasovi i pare koji mogu biti štetni za operatera koji ih udiše. Delfin usisivači za MIG / MAG aparate za zavarivanje počinju da rade zajedno sa mašinom za zavarivanje i uklanjaju sve pare i iskre nastale zavarivanjem, uz potpunu sigurnost zahvaljujući različitim specifičnim filterima kojima su opremljeni.

301 TORCH USISIVAČ SA KLOPKOM ZA VARNICE
Usisivač za obnavljanje fluxsa za zavarivanje

Velike količine fluxsa koriste se na mašinama za elekrolučno zavarivanje. Troškovi ponovne kupovine i vreme potrebno za ponovno uvođenje korišćenog fluxsa mogu se redukovati zahvaljujući upotrebi ovakvog tipa usisivača. Delfin je razvio AF liniju za obnavljanje fluxa pri elekrolučnom zavarivanju koji se kao modul mogu direktrno instalirati na sistem za zavarivanje.

AF USISAVAČA ZA OBNAVLJANJE FLUXA ZA ZAVARIVANJE